Orddeling av encefalogramma

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet encefalogramma? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

en-ce-fa-lo-gram-ma

Siste orddelinger av dette språket