Orddeling av encefalomalacia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet encefalomalacia? Ordet kan bli delt i 7 deler, som vist under.

en-ce-fa-lo-ma-la-cia

Siste orddelinger av dette språket