Orddeling av encefalopatia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet encefalopatia? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

en-ce-fa-lo-pa-tia

Siste orddelinger av dette språket