Orddeling av enclave

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enclave? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-cla-ve

Siste orddelinger av dette språket