Orddeling av enclitica

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enclitica? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-cli-ti-ca

Siste orddelinger av dette språket