Orddeling av enclitico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enclitico? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-cli-ti-co

Siste orddelinger av dette språket