Orddeling av encomiando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet encomiando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-co-mian-do

Siste orddelinger av dette språket