Orddeling av encomiante

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet encomiante? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-co-mian-te

Siste orddelinger av dette språket