Orddeling av encomiare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet encomiare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-co-mia-re

Siste orddelinger av dette språket