Orddeling av endecasillaba

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endecasillaba? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

en-de-ca-sil-la-ba

Siste orddelinger av dette språket