Orddeling av endecasillabo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endecasillabo? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

en-de-ca-sil-la-bo

Siste orddelinger av dette språket