Orddeling av endocardio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endocardio? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-do-car-dio

Siste orddelinger av dette språket