Orddeling av endoderma

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endoderma? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-do-der-ma

Siste orddelinger av dette språket