Orddeling av endodermico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endodermico? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-do-der-mi-co

Siste orddelinger av dette språket