Orddeling av endomorfo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endomorfo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-do-mor-fo

Siste orddelinger av dette språket