Orddeling av endoplasma

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endoplasma? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-do-pla-sma

Siste orddelinger av dette språket