Orddeling av endorfina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endorfina? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-dor-fi-na

Siste orddelinger av dette språket