Orddeling av endosmosi

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endosmosi? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-do-smo-si

Siste orddelinger av dette språket