Orddeling av endosperma

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endosperma? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-do-sper-ma

Siste orddelinger av dette språket