Orddeling av endotermica

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endotermica? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-do-ter-mi-ca

Siste orddelinger av dette språket