Orddeling av endovenosa

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet endovenosa? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-do-ve-no-sa

Siste orddelinger av dette språket