Orddeling av energico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet energico? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ener-gi-co

Siste orddelinger av dette språket