Orddeling av energizzando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet energizzando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ener-giz-zan-do

Siste orddelinger av dette språket