Orddeling av energumena

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet energumena? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ener-gu-me-na

Siste orddelinger av dette språket