Orddeling av enervare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enervare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ener-va-re

Siste orddelinger av dette språket