Orddeling av enfatizzare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enfatizzare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-fa-tiz-za-re

Siste orddelinger av dette språket