Orddeling av enfatizzato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enfatizzato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-fa-tiz-za-to

Siste orddelinger av dette språket