Orddeling av enfisema

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enfisema? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-fi-se-ma

Siste orddelinger av dette språket