Orddeling av enfiteuta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enfiteuta? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-fi-teu-ta

Siste orddelinger av dette språket