Orddeling av engineering

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet engineering? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-gi-nee-ring

Siste orddelinger av dette språket