Orddeling av enneasillaba

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enneasillaba? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-nea-sil-la-ba

Siste orddelinger av dette språket