Orddeling av enneasillabo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enneasillabo? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-nea-sil-la-bo

Siste orddelinger av dette språket