Orddeling av ennesima

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet ennesima? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-ne-si-ma

Siste orddelinger av dette språket