Orddeling av ennesimo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet ennesimo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-ne-si-mo

Siste orddelinger av dette språket