Orddeling av enovaglio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enovaglio? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

eno-va-glio

Siste orddelinger av dette språket