Orddeling av entalpico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet entalpico? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-tal-pi-co

Siste orddelinger av dette språket