Orddeling av entente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet entente? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-ten-te

Siste orddelinger av dette språket