Orddeling av enterectomia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enterectomia? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-te-rec-to-mia

Siste orddelinger av dette språket