Orddeling av enteroclisma

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enteroclisma? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-te-ro-cli-sma

Siste orddelinger av dette språket