Orddeling av entropia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet entropia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-tro-pia

Siste orddelinger av dette språket