Orddeling av enumerando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enumerando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

enu-me-ran-do

Siste orddelinger av dette språket