Orddeling av enumerare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enumerare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

enu-me-ra-re

Siste orddelinger av dette språket