Orddeling av enunziante

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enunziante? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

enun-zian-te

Siste orddelinger av dette språket