Orddeling av enunziare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enunziare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

enun-zia-re

Siste orddelinger av dette språket