Orddeling av enunziato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enunziato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

enun-zia-to

Siste orddelinger av dette språket