Orddeling av evacuare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evacuare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

eva-cua-re

Siste orddelinger av dette språket