Orddeling av evanescente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evanescente? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

eva-ne-scen-te

Siste orddelinger av dette språket