Orddeling av evangelico

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evangelico? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

evan-ge-li-co

Siste orddelinger av dette språket