Orddeling av evangelista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evangelista? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

evan-ge-li-sta

Siste orddelinger av dette språket