Orddeling av evangelizzante

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evangelizzante? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

evan-ge-liz-zan-te

Siste orddelinger av dette språket